NVWANederlanse Voedsel en warenautoriteit en Steinhauer verlichting hebben een convenant gesloten.

 


Met gepaste trots kunnen wij u mededelen dat na een traject van ongeveer 2 jaar de NVWA ons een convenant heeft aangeboden. Een belangrijk onderdeel van het vernieuwde toezicht door de NVWA is het afsluiten van convenanten met bedrijven en koepelorganisaties die goed kunnen onderbouwen dat ze veilige producten leveren. De NVWA wil hiermee ruimte geven aan bedrijven die zelf verantwoordelijkheid nemen voor de naleving van wet- en regelgeving. Met het afsluiten van convenanten bekrachtigen de NVWA en bedrijven hun gezamenlijke inspanning voor een optimale naleving van de wettelijke veiligheidseisen die van toepassing zijn.

Als een bedrijf heeft aangetoond dat de eigen controlesystemen de wettelijke veiligheidseisen waarborgt, en de NVWA vertrouwen heeft in dit systeem, krijgt het minder inspecties. Een bedrijf komt in aanmerking voor een convenant als de NVWA met systeemtoezicht vertrouwen heeft gekregen in de eigen controlesystemen van een bedrijf.

Bekijk hier het convenant op de website van de NVWA